تاريخچه مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری 

در راستای اجرای برنامه‌های آموزشی مستخدمین دولت به استناد تبصره ۳ ماده ۴۴  قانون استخدام كشوري، مصوب ۱۳۴۵، مبنی بر تأسيس موسسه‌اي براي آموزش مديريت و فنون اداري، مؤسسه‌ای در تيرماه ۱۳۴۸ با نام «مركز آموزش مديريت دولتي» وابسته به سازمان اموراداری و استخدامی سابق کشور تشکیل و فعاليت هاي خود را در چارچوب مأموریت‌ها و وظایف قانونی تعریف شده، شروع نمود. 
پس از تاسیس، بيشتر فعاليت های مرکز آموزش مدیریت دولتی بر روي آموزش هاي شغلي کوتاه مدت (بدو خدمت و ضمن خدمت) مديران و کارکنان شامل آموزش های توجیهی بدو خدمت کارکنان، آموزش های توجیهی مدیریت بدو انتصاب مدیران، آموزش های حین خدمت مدیران سطوح مختلف، آموزش های مشاغل مشترک اداری دستگاه‌های اجرایی متمرکز شده بود، اما در تاریخ ۲/۸/۱۳۵۱ شورای گسترش آموزش عالی کشور، مجوز اولین دوره آموزش بلندمدت در مقطع فوق لیسانس در رشته مدیریت دولتی را برای مرکز آموزش مدیریت دولتی صادر نمود. بعد از آن مرکز آموزش مدیریت دولتی برنامه های خود را در جهت ارتقای دانش مدیریت حرفه ای تحت عنوان دوره های بلندمدت در سطوح کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا در رشته های مختلف مدیریت (مدیریت مالی ـ مدیریت سیستم های اطلاعاتی ـ  مدیریت عمران شهری ـ مدیریت صنعتی ـ مدیریت اداری ـ مدیریت آموزشی ـ مدیریت بازرگانی و مدیریت دولتی) ارائه نمود و فارغ‌التحصیلان مختلفی را در رشته‌های مذکور به نظام اداری کشور عرضه کرد.
  در تيرماه سال ۱۳۸۱ بدنبال ادغام دو سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به استناد  مصوبه شماره ۶۵۵/۱۳ مورخ ۳/۴/۸۱ شوراي عالي اداري، مرکز آموزش مديريت دولتي وابسته به سازمان امور اداری و استخدامی کشور با مؤسسه عالي پژوهش در برنامه‌ريزي وابسته به سازمان برنامه و بودجه در یکدیگر ادغام و موسسه جديدي  تحت عنوان موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي وابسته به سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق کشور شکل گرفت. با شکل‌گیری موسسه مذکور برگزاری دوره‌های بلندمدت تقریباً متوقف شد و دوره‌های آموزشی ضمن خدمت در زمینه‌های فناوری اطلاعات، عمومی(فرهنگی -اجتماعی)، مشاغل مشترک اداری، بویژه دوره‌های بهبود مدیریت قوت گرفت.
با تغییر ساختار و تشکیلات سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور (براساس مصوبه شورای عالی اداری) و تبدیل آن به دو معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني ومعاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي و ابلاغ تشکیلات سازماني هر دو معاونت در تاريخ ۸/۸/۱۳۸۸، مرکز آموزش مديريت دولتي به عنوان يکي از واحدهای وابسته معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني در ساختار سازمانی معاونت معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رییس جمهور تعریف شد و بدين ترتيب مرکز آموزش مديريت دولتي با مأموریت‌های نوین دوباره احياء گرديد.

با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و احیاء سازمان مدیریت و برنامه ریزی در ۱۹ آبان ۱۳۹۳، دفتر آموزش و پژوهش استانداری ها به مدیریت مرکز آموزش و پژوهش های توسعه ای و آینده نگری تغییر نام یافته و با توجه به سیاست دولت مبنی بر کوچک سازی تشکیلات، این مجموعه نیز با ساختار جدید زیر مجموعه سازمان برنامه و بودجه در حال خدمت رسانی به سازمان ها و دستگاه های دولتی می باشد.در ساختار جدید وظیفه آینده پژوهی و آموزش و پژوهش در راستای توسعه کشور به مرکز واگذار گردید و قرار شد مرکز چراغ راهنمای پژوهشی، توسعه و آینده نگری برای سازمان گردد. در این زمینه مرکز وظیفه دارد؛ ورود به عرصه های آینده پژوهی و برنامه ریزی به همه معاونت های سازمان مدیریت و برنامه ریزی پیشنهاد های سازنده و عملیاتی ارائه و بر این فعالیت ها نظارت نماید.

شرح وظایف گروه پژوهش های توسعه وآینده نگری

ـ برنامه‌ريزي جهت اجراي سياست‌ها، خط‌مشي‌ها و برنامه‌هاي مصوب پژوهشي؛

ـ ابلاغ سياست‌هاي پژوهشي مرتبط پژوهشی جهت تنظيم برنامه‌هاي سالانه؛

ـ تسهيل فرآيندهاي نيازسنجي براي تدوين عناوين پژوهشي استان؛

ـ احصاء نيازهاي پژوهشي های سازمان در استان از طريق جلب همكاري مراكز و مؤسسات پژوهشي؛

ـ تسهیل شناسايي نيازهاي پژوهشي مرتبط با مسائل استان؛

ـ انجام اقدامات لازم به منظور ارائه عناوين پژوهشي خاص استان؛

ـ نظارت بر حسن اجراي آيين‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و برنامه‌هاي مصوب در زمينه‌هاي پژوهشي موردنياز دستگاه های اجرایی استان  در حوزه‌هاي مرتبط با وظايف مديريت‌هاي استاني؛

ـ اقدام به منظور فراهم آوردن تسهيلات لازم در اجراي پژوهش‌هاي ملي؛

ـ تعيين ساز و كارهاي اجرايي جهت انجام پروژه‌هاي پژوهشي؛

ـ تعيين ساز و كارهاي نحوه همكاري مؤسسات، مراكز و پژوهشگران در اجراي پروژه‌هاي پژوهشي استان در چارچوب ضوابط و دستورالعمل‌هاي ابلاغي؛

ـ ايجاد بستر لازم جهت جلب همكاري اساتيد، صاحب‌نظران و پژوهشگران در سطح استان؛

ـ ارائه نتايج و گزارش‌هاي پيشرفت پژوهش‌هاي منطقه‌اي و ملي به رييس سازمان؛

ـ نشر نتايج پژوهش‌هاي انجام شده در استان در چارچوب ضوابط ابلاغي؛

ـ ايجاد و بروز رساني بانك‌هاي اطلاعاتي پژوهشي؛

ـ اجراي ارزشيابي ادواري از برنامه‌هاي پژوهشي؛

ـ تهيه و ارائه گزارش‌هاي موردنياز مقام مافوق به صورت ادواري و موردي؛

ـ شركت فعال در جلسات، مشاركت در انجام امور پژوهشی و شورای پژوهش وفناوری استان یا سایر کارگروه های مربوطه.

  • وظایف پژوهشی :

۱-مطالعه و بررسی به منظور شناسایی نیازهای پژوهشی مرتبط با برنامه های توسعه استان با همکاری و هماهنگی معاونت های سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

۲-ساماندهی و هدایت مطالعات و پژوهش های برنامه های توسعه استان ارجاعی از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و سایر دستگاه های اجرایی  ملی و استانی

۳-ارائه نتایج پژوهش های انجام شده به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها و کشور و سایر موسسات یا سازمان های متقاضی به منظور کاربردی نمودن و استفاده از نتایج پژوهش ها به صورت عملیاتی

۴-راهبری برنامه جامع متمرکز سازی توانمندی های مراکز دانشگاهی و علمی در حوزه تحقیقات و دوری جستن از بخشی نگری به منظور انباشت دانش تخصصی

۵-مطالعه، بررسی و طراحی نظام نوآوری و ره نگاشت فناوری با تکیه بر قابلیتهای منطقه ای و ملی جهت تعیین سهم و خلا موجود استان ها در نقشه جامع علمی کشور

۶-ایجاد زمینه های لازم جهت به اشتراک گذاری پروژه های پژوهشی و فناوری دستگاه های اجرایی دارای وظایف مرتبط و مشترک مبتنی بر کارگروهی و مشارکت منابع انسانی و مالی

۷-ارائه پیشنهاد لازم به شورای برنامه ریزی و توسعه استان جهت تبدیل نتایج تحقیقات ارزشمند به نتایج کاربردی قابل استفاده در دستگاه های اجرایی به عنوان بخشی از برنامه های توسعه استان

۸-هدایت و راهبری کارگروه های تخصصی نظیر کارگروه پژوهش و فناوری و ... ذیل شورای برنامه ریزی و توسعه استان و سایر شوراهای مرتبط در استان

۹-راهبری کمیته های علمی تخصصی ذیل کمیسیون راهبری پژوهش با مشارکت نخبگان دانشگاهی ، مدیران و معاونان دستگاه های اجرایی مرتبط با موضوع در زمینه مورد نظر

۱۰-متناسب سازی اولویتهای پژوهشی و فناورانه اعلام شده از سوی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) با نیازهای استانی

۱۱-انتشار، اطلاع رسانی و فراخوان اولویتهای گروه های تخصصی پس از گردآوری کلیه اولویتهای پژوهشی وفناورانه بومی و استانی

۱۲-داوری پروپوزال طرح ها و پایان نامه های ارجاعی توسط کمیته های علمی و اعلام نظر کمیته های علمی مبتنی بر اصلاح، رد یا تایید طرح ها و پایان نامه ها

۱۳- تایید و نظارت بر فعالیت های پژوهش بخش خصوصی موضوع پژوهش های مرتبط با حوزه فعالیت مراکز علمی-تحقیقاتی- دانشگاهی و دستگاه های اجرایی استان