در این بخش ثبت نام انجام می شود ،  بعد از ثبت نام برای شما ایمیلی ارسال می شود که به شما اطلاع می دهد باید منتظر تایید مدیر بخش ستاد باشید تا مراحل اداری شما به انجام برسد و پس از تایید ، می توانید اطلاعات را وارد سامانه نمایید.