برای ورود اطلاعات باید ۴ مرحله را انجام دهید 

مرحله اول : ثبت نام و دریافت مجوز ارسال اطلاعات به سامانه از طریق تاییدیه ایمیل 

مرحله دوم : ورود به سامانه از طریق لینک کاربر 

مرحله سوم : بعد از ورود به سامانه  بر روی گزینه جستجوی پیشرفته از منوی بانکهای اطلاعاتی اقدام کنید 

* بعد از ثبت نام در سامانه که از طریق این آدرس http://research.thmporg.ir/fa/user-login امکان پذیر است ، شما میتوانید بر روی بانکهای اطلاعاتی کلیک کرده و گزینه جستجوی پیشرفته را انتخاب کنید . 

 

 

 

مرحله چهارم : درج اطلاعات با جزئیات مشخص شده در فرم 

بعد وارد مرحله نمایش اطلاعات در سامانه خواهید شد .