راهنما

راهنمای استفاده از سامانه:

نکته : بهتر است از Browser  شرکت گوگل بنام Google chrome استفاده کنید برای ویرایش و درج اطلاعات 

برای ویرایش اطلاعات و یا برروزرسانی اطلاعات می بایست ابتدا وارد وب سایت شده ، و سپس اقدام به ویرایش اطلاعات نمایید. 

نکته : شما زمانی قادر به ویرایش اطلاعات هستید که قبلا ثبت نام کرده باشید و ثبت نام شما مورد تایید قرار گرفته باشد .

با فرض اینکه شما قبلا ثبت نام کرده اید، بعد از ورد به سایت مراحل زیر را انجام دهید:

۱- از بخش بانکهای اطلاعاتی گزینه جستجوی پیشرفته را انتخاب کنید. 

۲- برای اینکه جستجو براساس مطلبی صورت گیرد ، از گزینه زیر استفاده می شود .