لغو كردن و رفتن به اطلاعات جدوللغو كردن و رفتن به منولغو كردن و رفتن به جستجومرجع كليدهاي تركيبي ميانبر 

بازگشت به سایت


  
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ] بعدی : آخرین
جزئیات موجود: 5536
صفحه 1 از 554
تعداد رکورد ها با صفحه: 
  ردیف کد عنوان نویسنده چکیده نام جدول نوع طرح پیوست  
1 14628

نيازسنجي اموزشي كاركنان خدمات اموزشي دانشگاهها ومراكز اموزشي عالي دولتي شهرتهران

بیشتر ...

سعيد باشي

مطالعه نيازها باري تبيين نيازها از طريق نيازسنجي كه روشي است براي مطالعه و بررسي

بیشتر ...
پایان نامه ها كاربردی  
2 14629
بررسي ارتباط ويژگي هاي شخصيتي و سبك هاي يادگيري با پيشرفت و رشد تحصيلي دانش اموز بیشتر ...
نغمه منصوري
تفاوتهاي فردي يكي از عوامل موثر در ارتقاء سطح پيشرفت تحصيلي كه با ايجاد تجارب مو بیشتر ...
پایان نامه ها بنيادی  
3 14630
بررسي كمي و كيفي وضعيت اموزشي پژوهشي دوره هاي كارشناسي ارشد تربيت بدني از ديدگاه بیشتر ...
رضا صابونچي
تربيت بدني و ورزش به دليل ايجاد اثرات مطلوب در تمامي ابعاد زندگي انساني از جمله بیشتر ...
پایان نامه ها كاربردی  
4 14631
تعيين نيازهاي اموزشي مشاغل فني گمركات تجاري و مسافري
جعفر ترك زاده
برنامه ريزي اموزشي كاركنان به عنوان نخستين عامل ايجاد و تضمين اثربخشي كاركرد آمو بیشتر ...
پایان نامه ها كاربردی  
5 14694

بررسي مقايسه اي مهارت هاي حرکتي دانش آموز ان پيربا ناتواني ها ويادگيري املاء ودا

بیشتر ...

نيلوفر شايکان

گروه ناهمگني ازاختلالات که بوسيله مشکلات فهمي درک مي شوند ناتواني يادگيري رانشان ميدهد

پایان نامه ها كاربردی  
6 14695
بررسي نگرش اولياءومربيان نسبت به برنامه هاي جامع توانبخشي حرفه اي دختران عقب مان بیشتر ...
شيوا امير فتاحي
ارائه خدمات جامع سبب افزايش توان استخدامي واستقلال افراد ناتوان در جامعه ميشود
پایان نامه ها كاربردی  
7 14696
بررسي تحليلي فراواني خلاقيت در دانش آموزان دبيرستان دخترانه فرزانگان سال اول نظا بیشتر ...
مريم سعيدي
آموزش وسيله اي براي خلاق بودن است که موفقيت هاي هر جامعه دربهرمندي ازتواناييهاي خلاق است
پایان نامه ها كاربردی  
8 14697

بررسي ومقايسه خصوصيات نقاشي هاي دانش آموزان کم توان مبتلا به منگوليسم ودانش آموز

بیشتر ...

عاطفه مسعودي همت آبادی

با آزمونشناسي مي توان به شناخت خصوصيات رواني وعاطفي اين کودکان پي برد

پایان نامه ها كاربردی  
9 14698
بررسي رابطه بين خصوصيات شخصيت با خلاقيت دانش آموزان دختردبيرستاني پايه هاي اول و بیشتر ...
فرشته ارجمند
براي رسيدن به مرز توانسته ها برخي داشتن ضريب هوشي بالا را لازم خلاقيت مي دانند
پایان نامه ها كاربردی  
10 14699

مقايسه سبک هاي رويارويي با استرس هوش وافسردگي دردختران فراري وعادي شهرتهران

رعنا آقازاده

افسردگي يک واکنش رواني وزيستي درمقابل فشار رواني است

پایان نامه ها كاربردی  
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ] بعدی : آخرین
جزئیات موجود: 5536
صفحه 1 از 554
تعداد رکورد ها با صفحه: 


تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق است به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران ، مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری